Trauma Verwerking

Trauma te lijfTrauma te lijf
        Leven voorbij post traumatische stress symptomen

Somatic Experiencing (volgens dr. Peter Levine)
Somatic Experiencing (SE) is een psycho-fysiologische methode voor het helen van posttraumatische stoornissen en het bevrijden van de in deze stoornissen gebonden levensenergie. Menselijke reacties op bedreiging zijn primair instinctief en biologisch en pas secundair psychisch en cognitief. De reacties bestaan uit drie aangeboren overlevingsstrategieën: vluchten, vechten en bevriezen. Deze drie reacties zijn in alle zoogdieren, en dus ook in mensen, terug te vinden.

Overweldigende situaties en het lichaam
Wat gebeurt als we ons bedreigd voelen? We oriënteren ons en proberen de bedreiging in te schatten. Ervaren we een situatie als bedreigend, mobiliseren we al onze energie voor vluchten of vechten. Als dit succesvol is, vindt het organisme op natuurlijke wijze weer zijn evenwicht terug. Is een belevenis echter zo overweldigend dat we niet meer kunnen vechten of vluchten, dan worden deze reflexen wel geïnitieerd, maar komen niet tot uitvoering. Als laatste strategie blijft dan alleen nog het bevriezen over. Indien deze staat van immobiliteit te lang duurt kan deze enorme ingevroren energie zich niet meer ontladen: die hoge activering blijft dan voortbestaan in het zenuwsysteem. Als gevolg, vaak pas na enkele jaren, ontstaan er lichamelijke, emotionele en psychische symptomen, die zwaarwegend en ook chronisch van aard kunnen worden.

Wat is trauma?

Trauma is het biologisch onvolledige antwoord van het lichaam op een als levensbedreigend ervaren situatie. De oorzaken voor trauma kunnen belevenissen zijn die bijna altijd voor ieder mens traumatiserend zijn: oorlog, zwaar misbruik, geweld, ongelukken, zware verwondingen of ziektes, operaties, het verlies van een naaste, natuurgeweld….. Maar ook alledaagse onverwachte belevenissen kunnen onder bepaalde omstandigheden traumatiserend zijn: valpartijen en zogenaamde kleine verwondingen, ongelukken, ingrijpende medische en tandheelkundige behandelingen, vergiftiging …..

Trauma op zichzelf is geen ziekte, maar het kan symptomen veroorzaken o.a; extreem reactief zijn, angsten, paniek, existentiële hulpeloosheid en vertwijfeling, depressies, diepe gevoelens van vervreemding, dissociatie, overactiviteit, bindingsangst, overgevoeligheid, slapeloosheid, vermoeidheid, chronische pijn, fibromyalgie, migraine, nek en rugklachten, problemen van het immuunsysteem en de endocriene klieren.

Trauma kan elk niveau van ons leven beïnvloeden of verstoren. Lichamelijk, op zielsniveau, psychisch en sociaal. De heling van trauma gebeurt door stap voor stap de immense overlevingsenergie te ontladen die bevroren is in de bevriezingsreactie en de daarmee gepaard gaande immobiliteit.

Wat is Somatic Experiencing en hoe werkt het?
In SE wordt trauma op een nieuwe manier benaderd. Daarvoor is het niet nodig om het trauma nog een keer met een grote catharsis of ontlading te herbeleven. Het is zelfs mogelijk om zonder inhoud of herinnering aan de traumatische ervaring er aan te werken. Dit is erg zinvol zeker wanneer de belevenis emotioneel nog te belastend is.
Wezenlijke elementen in de aanpak zijn: aarden, centering, het opbouwen van resources, het volgen (tracking) van lichaamssensaties, gevoelens, beelden en bewegingen. Allereerst worden met de cliënt die resources ontwikkeld die tijdens de oorspronkelijke situatie niet aanwezig of te zwak waren. Vanuit deze verstrekte basis volgt dan het benaderen van de traumatische belevenis. Door te pendelen tussen de resources en de traumatische ervaring wordt de bevroren levensenergie ontdooit. Een sleutel hierbij is het zogenaamde titreren: de verandering moet bewust in kleine stappen zijn, zodat het systeem de energie ook werkelijk integreren kan. Die incomplete overlevingsreactie komt daarmee tot een natuurlijke afloop en daarmee ook de trauma symptomen. SE is een zeer krachtig instrument voor preventie en heling van trauma.

Onderscheid
SE onderscheidt zich van andere therapeutische trauma therapieën op de volgende punten:
• SE draagt bij aan de ontwikkeling van bepaalde organische capaciteiten van zelf regulatie,
• SE zet lichaamsbewustzijn in om mensen hun trauma opnieuw en anders te benaderen en te helen in plaats van te herbeleven of uitreageren,
• SE maakt gebruikt van het lichamelijke ervaren gevoel (felt sense). Dit lichamelijk ervaren gevoel zorgt ervoor dat de hoog geladen overlevingsenergie veilig ervaren en geleidelijk ontladen kan worden,
• SE titreert de ervaring, dit in tegenstelling tot het oproepen van catharsis, wat kan leiden tot het overspoelen van de regulerende mechanismen van het organisme,
• SE help de valkuilen te elimineren van re-traumatisering en het onechte opwekken van “schijn of valse herinneringen”.

De begeleider en kosten
Lucas van Gool kosten voor individuele trauma begeleiding zijn € 110 (vanaf 1/1/2023)

Deel deze informatie

Geef een reactie