Training werken met de dynamiek van Overlevingsmechanismen


Evenementgegevens

Dit evenement eindigde op 04 december 2020


In deze training gaan we aan de slag met een meer dynamisch model van ontwikkeling. Wanneer alle fasen van ontwikkeling zonder al te veel verstoring worden doorlopen ontwikkelen we als mens het vermogen tot mentaliseren; het vermogen om de jezelf van buiten te zien en de ander van binnen en op grond daarvan je handelen te sturen met als intentie de verbinding in de relatie te behouden. Je zou kunnen zeggen het is daar waar je het hoofd verbindt met het hart, waar denken en voelen samenkomen.

Centraal in de training staat dan ook, hoe kunnen we onszelf en anderen ondersteunen om dit vermogen tot mentaliseren ontwikkelen. Met ander woorden “wat werkt voor wie”. Ik zie het als “rocket science’ voor iedereen die met mensen werkt.